Mateli ap di betiz, Jovnèl kontan : ” m regrèt vòt mwen an !” Yvenson ACENÉ

Par Yvenson ACENÉ
O ! M regrèt vòt mwen.
Mèsi Jojo !
Jo ! Mèsi tande !
Ti David ! Mèsi !
Mèsi anpil, anpil, anpil !
An se sa w fè nou ? Mèsi .
Se sa m tande manman m ap di depi yè swa. Ta sanble li pa konsyan li te tonbe nan salte depi lanne  2010. Non, genlè se yè swa li pran sant salte a sou li.
Woy ! Gad sa manman m fè, apa w etèn Tele a ? Men nap gade wi. Ouvri l pou ti moun yo gade non. Kot sa nou pa ka gade la ? Bon se li yo kuit ba nou, se li nou renmen, chawony. Men machann nan ap pase, achte pou nou non manman.
An sa map di la ? ou te gentan achte chawony lan daja  wi  manman  ak Yon sèl kout kle.  Nou renmen l, menm si lap pete fyèl diyite nou, ba nou l manman. Ah manmi, se 11è li ye wi, nou poko ap dodo e nou pa gen lekòl demen, ouvri Tele a non.
Aaaa ok. Banm al sou Fesbouk, kite m al sou paj Guy Wewe a. Aaaa, se sa map di nèg sa yo pa janm pa an dirèk, vin gade pou wè Vava.
Woy ! Sa Guy Wewe fè la ? E pa li koupe bagay la nan figi moun ? Nou fè mpa ka fi n plen vant mwen ak sopoudre. Dayè nou konn sa fè lontan se li nou manje, se ladan l nou dòmi. Nou renmen sant li, nou gentan abitye avèl, li te ba n Ti David ki pral touye pitit nou yo pou Golyat. Kite m gade l.
Ok pa gen pwoblèm.
Bon manman, se pandan nou la ou gen foli fèmen Tele a ? Paske prezidan an di restavèk li men bwa a nan bouda l ? Bwa  bannann nan wi li te vle di manman. Epi tou, sa pa fè anyen se de pye bwa bannann lap pale.
Janm konnen w renmen makòn moun sa yo manman, epi w pa vle m gad youn kap pale ak lòt devan nou. Pandan lap montre, Jeanmo ak Lili pa bon.
Mwen mpa sezi, mpap janm sezi pou sa ekip sa kòmanse fè ni pou sa l pral fè. Paske pwovèb la di : Ou pa bezwen lanp pou w klere nan nuit saw konnen byen lajounen. Bon dayè, m wè se fanm ki pataje videyo an dirèk la plis. Malgre lap denigre yo avan, pandan, aprè li fin prezidan.
Gad Valè gwo chabrak  k’ap mache dèyè ekip la. Jan m konn nèg sa yo renmen pale de souverènte ak diyite. Kot pwòp pa yo a  menm ? Yo di lajan fè chen danse, ebyen nèg sa yo se chen. Paske janm wè yap danse la, yo kite chen dèyè.
Depi lè w monte nan tèt pouvwa a,  ou pa fè anyen non ki diferan de moun ki te vin avan w lan. Sof vwayaj yo ou poko fè, men m konnen lòt semèn w pral vole.
Èske n k di m kisa Ayiti fè ki mal menm ki fè li pa ka jwenn Yon prezidan ki pa mache sou diyite chak grenn ayisyen kap viv nan mond lan ? Èske w k di m jis kilè nap sispann manje salte epi bwè dlo santi ? Èske w ka di m si w pat ba l cha pou antre anndan moun entèg sa w tap genyen ?
Mon chè Jojo, manman m t konn di m sa w frekante se li w ye. Ebyen ou menm, Tisimòn ak manman m se bagay moun tande. Mwen met manman m nan lo a se paske m wè l tap pran Bourad pou l t baw fè Yon sèl kout kle ak grenn vòt li a.
Gade ! Prezidan, bay pèp la kanaval, ba yo kanaval.  Depanse milyon, depanse. Yo pa bezwen travay, yo pa bezwen manje. Se chawony lan yo plis bezwen  ba yo l. Yo renmen sa. Ba yo moun ki pou joure yo. Se sa yo tap chèche.
Ou pawè jan nou kontan Jojo ? Ou pa bezwen peye pwofesè, ni tou ou pa bezwen nome etidyan ki fini  nan Lekòl Nòmal yo. Dayè sa pou n fè  lekòl la tou ? Paske aksyon n pa diferan de sa ki pa gen chans ale yo. Ban nou Tisimòn, se yon bon medikaman pou geri maladi peyi soudevlope.
Ebyen manmi ou pa bezwen regrèt vòt ou a, m te pale w.
Yvenson ACENÉ, Étudiant finissant en droit à l’université Quisqueya et en sces Po à l’Ueh.
Coordonnateur de l’Association des Universitaires Haïtiens pour la Promotion des Droits Humains  ( AUNIHPDH ).

4 thoughts on “Mateli ap di betiz, Jovnèl kontan : ” m regrèt vòt mwen an !” Yvenson ACENÉ

 • February 28, 2017 at 7:07 pm
  Permalink

  Mwen renmen fraz sa anpil “Èske n k di m kisa Ayiti fè ki mal menm ki fè li pa ka jwenn Yon prezidan ki pa mache sou diyite chak grenn ayisyen kap viv nan mond lan ?”
  Se yon tèks ki gen anpil koulè. Mèsi Yvenson.

  Reply
  • March 2, 2017 at 5:30 am
   Permalink

   Mèsi paske n pran swen pou n li tèks sa nan dimansyon entèlektyèl li men pa nan nivo aparan li?
   Mèsi ankò Mama

   Reply
  • March 3, 2017 at 2:35 am
   Permalink

   Tchuipsss kk nap pâle la, lel micky président ankor na pann tet nou.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *