Dyaspora rele anmwe dèyè Dyejis vòlè tè nan OKAP (Mòn Wouj)!

(Insertion demandée) Par François Marcelin

Bonjou/Bonswa Haïti-Reyèl,

Mwen se Francois Marcelin, mwen se yon Ayisyen kap viv Etazini.

Mwen gen yon pwoblèm :
An Fevriye 2016, Dalegran Reynold mennen m nan lavil Okap Ayisyen pou m al achte yon teren nan men Devil Estevil ki gen ti non jwèt “Dyejis”. Mwen peye misye 3/4 nan kob la pou li ka kite mwen ansèkle tè a.
Lè m al bare tè a(ansèkle l), gen yon moun ki vini sou teren an, li di mwen : «Ou pa p ka ansèkle teren an, paske Dyejis, moun ki vann ou tè a, dwe mwen 6000 dola Ameriken sou teren an.»
Lè mwen retounen kote Notè a, Mesye Samuel FanFan, li di wi mesye sa se mèt tè a.
Ou mèt peye mesye a kòb ou te dwe Dyejis la. Konsa tout bagay ap fini.

Mwen pran randevou ak misye pou mwen peye l paske mwen te dwe Dyejis menm valè kòb la. Lè mwen ale nan randevou a pou peye nèg ki te prezante li kòm mèt tè a, li di Dyejis peye l deja, e li pa annafè ak mwen. Dyejis, li menm, di li vann tè a, li p ap pran kòb epi li vin peye mèt tè a $5000 devan Notè a, e mwen pa gen tè anko.

Dyejis di se Dalegran Reynold menm, moun ki te mennen m al achete tè a, se li menm ki mennen moun ba li pou li vann teren an. E yo separe kòb la ansanm.
Mezanmi, si nou achte tè nan men moun sa yo nan Zòn Mòn Rouj, Okap, fè atansyon ⚠; paske nèg kap vann tè nan zòn sa a se volè yo ye.
Anpil nan mèt tè sa yo prale lajistis.
Ann tann pou n wè sa k ap pase !

An n fè mesaj la rive nan zorèy tout moun, pou yo ka bare volè nan Zòn Mòn Rouj, Okap.

François Marcelin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *